Psycholog Gliwice

Nasza oferta kierowana jest do:

  • dobry psycholog gliwice
  • dobry psycholog katowice
  • psycholog gliwice
  • psycholog katowice
  • psychoterapia gliwice
  • psychoterapia katowice

Osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.

Zapraszamy: http://gabinet-psycholog.pl/psycholog/